【Điều tra】 Làm cách nào để sử dụng cài đặt logic trong khảo sát điều tra?

Khi tạo khảo sát, nếu bạn muốn nhắm mục tiêu bỏ qua một câu hỏi nhất định khi có các câu trả lời khác nhau và chuyển sang các câu hỏi khác, thì bạn sẽ cần sử dụng [Cài đặt logic]. Cách sử dụng như sau:

Bước 1: Trên trang chỉnh sửa câu hỏi, nhấp vào [Cài đặt logic].

Bước 2: Nhấp vào dấu cộng để đặt điều kiện để chuyển sang các câu hỏi khác.

1. Nếu chọn giới tính là "Nam", thì người tham gia sẽ được chuyển đến câu hỏi 2, "Nữ ca sĩ yêu thích của bạn là ai?". Nhấp vào [lưu].

2. Nếu chọn giới tính là "Nữ", thì người tham gia sẽ được chuyển đến câu hỏi 2, "Nam ca sĩ yêu thích của bạn là ai?". Nhấp vào [lưu].

3. Nếu "Chọn không trả lời" cho câu hỏi giới tính, thì cuộc khảo sát sẽ được chuyển đến chấm dứt sớm bao gồm trong kết quả / không bao gồm trong kết quả. Nhấp vào [lưu].

Ngoài ra, nếu bạn muốn xóa các điều kiện để bỏ qua, hãy nhấp vào biểu tượng "x" ở bên phải của điều kiện.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.