【Khảo sát】Làm cách nào để sử dụng thẻ trong khảo sát để tự động phát hiện các câu hỏi về nhân khẩu học?

Nhờ cập nhật và nâng cấp liên tục, giờ đây bạn có thể sử dụng thẻ khảo sát của CompanyIQ để tự động phát hiện các câu hỏi về nhân khẩu học. Tuy nhiên, nhiều người có thể nhầm lẫn về việc họ nên thêm thẻ vào đâu và quy tắc thêm thẻ là gì, vì vậy hôm nay chúng ta sẽ xem xét 2 câu hỏi thường gặp:

Câu hỏi 1: Tôi nên thêm thẻ vào đâu?

Bước 1: Trên trang chỉnh sửa câu hỏi, sau khi bạn chỉnh sửa xong câu hỏi, nhấp vào hàng câu hỏi.

Bước 2: Trên trang cài đặt câu hỏi, nhấp vào cửa sổ bên dưới Thẻ để thêm thẻ vào câu hỏi và nhấp vào [lưu].

Câu 2: Quy tắc thêm thẻ là gì?

Bây giờ bạn có thể sử dụng thẻ khảo sát CompanyIQ để tự động nhận diện các câu hỏi về nhân khẩu học.

1. Câu hỏi nhân khẩu học là gì?

Có 3 loại câu hỏi nhân khẩu học: giới tính, tuổi tác và thời gian nắm giữ chức vụ như trong hình dưới đây.

2. Tôi có thể thêm thẻ tùy ý không?

Không; 3 thẻ câu hỏi nhân khẩu học này đã được cố định và bao gồm:

2.1. Thẻ câu hỏi giới tính: MB_Gender

2.2. Thẻ câu hỏi độ tuổi: MB_Age

2.3. Thẻ câu hỏi thời gian nắm giữ chức vụ: MB_Tenure

Xin lưu ý rằng bạn không thể thêm thẻ tùy ý. Để hệ thống tự động phát hiện các câu hỏi về nhân khẩu học, các thẻ cần phải được nhất quán.

Ngoài ra, hiện tại chỉ có ba câu hỏi nhân khẩu học sau đây có hỗ trợ phân tích tự động: giới tính, tuổi tác và thời gian nắm giữ chức vụ. Nếu khảo sát của bạn bao gồm các câu hỏi về nhân khẩu học mà không thuộc ba loại này (ví dụ: vị trí làm việc), thì những câu hỏi đó sẽ không được phân tích tự động.

Ngoài ra, chúng tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng nếu bạn đã tạo một cuộc khảo sát bao gồm 3 câu hỏi về nhân khẩu học này, thì không cần phải lo lắng rằng chức năng thẻ không thể được sử dụng. Bạn vẫn có thể chỉnh sửa khảo sát và thêm thẻ vào ba câu hỏi. Nếu bạn đã kích hoạt【Phân tích】 của CIQ, bạn có thể tiến hành phát hiện tự động sau 24 giờ, khi mà dữ liệu tự động cập nhật.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.