【Phản Hồi 】Sự khác biệt giữa phiên bản mới và phiên bản cũ là gì?

 Tổng cộng có ba bản cập nhật: Backend cho quản trị viên, ứng dụng người dùng và ứng dụng quản trị viên.

Có bốn điểm nổi bật trong bản cập nhật Backend.

  • Mô-đun đã được nâng cấp với 'phân loại đa cấp' và trình duyệt rõ ràng hơn.
  • Quản lý phản hồi bây giờ có thêm chức năng trả lời chung và trả lời tùy chỉnh.
  • Ngoài ra, quản lý ưu tiên câu hỏi của người dùng đã được thêm vào và mức độ khẩn cấp được thể hiện bằng các màu khác nhau để quản trị viên có thể nhìn lướt qua là thấy.
  • Cuối cùng, MicroBenefits đã thêm mục xử lý điểm thấp. Phản hồi với điểm số hài lòng của người dùng dưới 2 điểm sẽ được tự động chuyển sang mô đun xử lý điểm thấp.

Ứng dụng người dùng cũng là phiên bản di động được sử dụng bởi công nhân. Có ba điểm ở đây:

  • Tăng cường cài đặt câu hỏi thân thiện với người dùng, tùy chọn gọi lại điện thoại nếu muốn và chức năng thu hồi câu hỏi/ khiếu nại đã được gửi đi.
  • Thứ hai là người dùng có thể xem nhanh tình trạng xử lý của câu hỏi (bao gồm thời gian trả lời, kết quả xử lý, có sẽ được gọi lại không)
  • Thứ ba là bổ sung chức năng đánh giá cho điểm hài lòng

Ứng dụng quản trị viên

  • Bổ sung phân loại theo màu mức độ ưu tiên cần giải quyết trước hay sau của câu hỏi
  • Quản trị viên có thể thêm ghi chú vào câu hỏi và khuyến khích nhân viên đóng góp câu hỏi chi tiết hơn để dễ xử lý vấn đề
  • Bổ sung thêm khoảng thời gian, tính cấp bách và tìm kiếm từ khóa.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.