[Khiếu nại] Tôi nên trả lời và giải quyết các câu hỏi của nhân viên như thế nào?

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.