【Tin Tức】Tôi đang gửi một thông báo mới cho các người lao động cụ thể. Tại sao hệ thống lại báo rằng Mã Số Nhân Viên không tồn tại?

Có hai lý do tại sao hệ thống lại báo rằng Mã Số Nhân Viên không tồn tại:

1. Bạn đã nhập sai Mã Số Nhân Viên

2. Tài khoản này chưa được kích hoạt; Người dùng chưa kích hoạt tài khoản của họ không thể nhận được thông báo mới.

[Để xác định xem tài khoản có được kích hoạt hay không, vui lòng xem: [Người Dùng] Làm cách nào để xác định xem tài khoản đã được kích hoạt (đăng nhập) chưa?]

Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 2 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.