【Kiểm Tra】 Làm cách nào để tôi giao bài kiểm tra cho người lao động cụ thể và thông báo cho họ?

Bước 1. Nhấp vào [Kiểm Tra].

Bước 2: Trong menu [Chỉnh sửa], nhấp vào [Chỉnh sửa].

Bước 3. Chọn [Không] cho [Hiển thị trên thiết bị di động], sau đó bấm vào [Lưu]

Bước 4. Nhấp vào [Quản lý hệ thống] - chọn [Tin tức]

Bước 5. Nhấp vào [Mẫu 1]

Bước 6. Điền tiều đề, mô tả, vv

  • Tại menu Người Nhận, hãy chọn [Thiết lập nhóm người dùng]: sau khi nhập Mã Số Nhân Viên của người dùng, nhấp vào [Xác nhận]

  • Tại menu Người Nhận, chọn [Thiết lập điều kiện]: sau khi đặt điều kiện, nhấp vào [OK]

Bước 7. Trong menu Sau Khi Nhấp Vào, chọn [Truy cập phần Thi Trực Tuyến]

Bước 8. Lựa chọn tiêu đề bài thi trực tuyến

Bước 9. Nhấn vào [Gửi]

Lưu ý:

Thông báo tin tức đã gửi không thể rút lại được

Bạn có thể gửi tối đa 5 thông báo tin tức mỗi ngày

 

 

 

 

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.