【Người Dùng】Làm cách nào để xác định xem tài khoản đã được kích hoạt (đăng nhập) chưa ?

Chỉ những người dùng có tài khoản đã được kích hoạt mới nhận được thông báo mới. Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể xác định nếu một tài khoản đã được kích hoạt hay chưa?
Bước 1: Nhấp vào [Người dùng].
Bước 2: Nhấp vào [Tên đăng nhập]
[Trạng thái]:
Đã kích hoạt: Tài khoản này đã được kích hoạt và có thể nhận thông báo tin tức trong ứng dụng.
Vô hiệu hóa: Tài khoản này chưa được kích hoạt và không thể nhận thông báo tin tức trong ứng dụng.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.