【Điều tra】 Làm cách nào để sao chép các bản khảo sát điều tra giống hệt nhau?

Nếu bạn cần tạo lại một khảo sát điều tra hoàn toàn giống với khảo sát hiện có, bạn có thể sử dụng chức năng [Sao chép].

Bước 1. Nhấp vào [Chỉnh sửa] - chọn [Sao chép]

Bước 2. Nhấn vào [OK]

Bước 3. Bạn sẽ được chuyển hướng đến khảo sát, sau đó bạn có thể bắt đầu chỉnh sửa.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.