【Kiểm Tra】Làm cách nào để thiết lập bài kiểm tra mà chỉ dành một số bộ phận, phòng ban hoặc một số người tham gia cụ thể?

Có 2 cách để thiết lập một bài kiểm tra mà chỉ dành cho một số bộ phận, phòng ban hoặc một số người tham gia cụ thể

Cách 1. Đặt mật khẩu bài kiểm tra
Bước 1: Nhấp vào trường [Chỉnh sửa] - Chọn [Chỉnh sửa] để vào trang chỉnh sửa bài kiểm tra
Bước 2: Đặt mật khẩu bài kiểm tra và nhấp vào [Lưu], sau đó cung cấp mật khẩu bài kiểm tra cho các người lao động cụ thể tham gia.
 
Cách 2. Gửi thông báo tin tức cho người lao động cụ thể
Bước 1: Chọn không hiển thị trên thiết bị di động cho bài kiểm tra bạn muốn, sau đó nhấp vào [Lưu].
Bước 2: Gửi thông báo tin tức cho người lao động cụ thể. Nhập tiêu đề và mô tả, sau đó thiết lập [Người nhận], đó là người sẽ nhận được thông báo mời làm bài kiểm tra.
Bước 3: Trong trường Sau Khi Nhấp Vào, chọn [Truy cập phần Thi Trực Tuyến].
Bước 4: Lựa chọn bài kiểm tra ( thi trực tuyến) cụ thể.
Bước 5. Nhấn vào [Gửi] để gửi thông báo.
 
 
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.