【Kiểm Tra】Làm cách nào để tạo bài kiểm tra?

Bước 1. Nhấp vào [Kiểm Tra]

Bước 2. Nhấn vào [Tạo kiểm tra]

Bước 3. Điền các thông tin liên quan bao gồm tên bài kiểm tra, v.v., sau đó bấm vào [Tạo]

Bước 4. Nhấn vào [Quản lý lưu trữ câu hỏi]

Bước 5. Nhấn vào [Nhập hàng loạt]

Bước 6. Nhấn vào [Lựa chọn], sau đó tải lên tệp tin Excel mà bạn đã chuẩn bị

Bước 7. Nhập hoặc chọn các thẻ

Bước 8. Nhấp vào [Nhập]

Bước 9. Nhấp vào [Tạo nhiều bài kiểm tra]

Bước 10. Chọn các thẻ mà bạn đã tạo khi bạn tải lên trong Quản Lý Lưu Trữ Câu Hỏi, điền số lượng câu hỏi và số lượng bài kiểm tra, sau đó nhấp vào [OK]

Bước 11. Nhấp vào [Đã vô hiệu hóa] - [Ok] để kích hoạt bài kiểm tra này.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.