【Tin Tức】Làm cách nào để thêm / xóa liên kết trong một bài viết tin tức?

Bước 1. Nhấp vào nút [Liên kết].

mceclip1.png

Bước 2. Sau khi nhập URL, nhấp [OK] để hoàn tất việc thêm liên kết.

mceclip2.png

Bước 3. Nhấp vào nút [Hủy liên kết] để xóa liên kết.

mceclip3.png

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.