【Phản hồi 1.0】 Thông báo danh mục và thông báo ngoại tuyến là gì?

Bước 1: Trên trang chủ của Backend, nhấp vào [Phản hồi].

Bước 2: Trong menu [Chỉnh sửa].

Đã bật: Sau khi bạn chọn [Đã kích hoạt], người dùng có thể gửi phản hồi cho danh mục này. Nếu bạn không chọn [Đã kích hoạt], thì người dùng không thể vào danh mục.

Nếu bạn chọn [Đã kích hoạt], thì thông báo danh mục sẽ xuất hiện trong ứng dụng, như bên dưới:

Nếu bạn không chọn [Đã kích hoạt], thì thông báo Ngoại tuyến sẽ xuất hiện trong ứng dụng, như bên dưới:

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.