【Thư viện】 Làm cách nào để điền các câu hỏi đính kèm hình ảnh vào mẫu bài thách thức?

Bước 1: Trong cài đặt cho A_pic, B_pic, C_pic, v.v. hãy nhập tên hình ảnh. Ví dụ: 1.jpg hoặc 1.png. 

  • Lưu ý: Bạn nên đặt tên hình ảnh là một chữ cái hoặc một số.

Bước 2: Sau khi tất cả các câu thách thức và hình ảnh đã được chọn, bạn hãy nén chúng và tải lên cùng nhau.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.