【Nhiệm Vụ】 Làm cách nào để kiểm tra trạng thái của Nhiệm Vụ Nhóm?

Bước 1: Trong menu chính, nhấp vào "Nhiệm vụ".
mceclip0.png
 
Bước 2: Trong menu bên trái, nhấp vào "Hồ sơ nhiệm vụ chung".
mceclip1.png
 
Bước 3: Chọn thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành, sau đó nhấp vào "Tìm kiếm".
mceclip2.png
 
Bước 4: Từ đây bạn có thể chọn "Xuất nhiệm vụ" hoặc "Xuất nhiệm vụ con".
mceclip3.png
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.