【Người Dùng】 Làm cách nào để thay đổi mật khẩu đăng nhập?

 Bước 1: Nhấp vào [Người dùng].

Bước 2: Nhập mã số nhân viên, sau đó nhấp vào [Tìm kiếm].

Bước 3: Nhấp vào [Chỉnh sửa], sau đó chọn [Cài đặt lại mật khẩu].

Bước 4: Nhập mật khẩu mới, sau đó bấm vào [Đặt đặt lại].

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.