【Chat nhóm】Tôi có thể giải tán nhóm thảo luận trên Backend và cả trên ứng dụng CIQ được không ?

[Thảo luận nhóm] Tôi có thể giải tán nhóm thảo luận trên Backend và cả trên ứng dụng CIQ được không ?

Câu trả lời: Vâng, bạn có thể giải tán nhóm thảo luận trên cả ứng dụng CIQ.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.