【Chat Nhóm】Các thành viên bình thường có thể thêm người vào cuộc thảo luận nhóm không?

Câu hỏi: Các thành viên bình thường có thể thêm người vào cuộc thảo luận nhóm không?

Câu trả lời: Có thể, nhưng chỉ với sự cho phép của quản trị viên.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.