【Chat nhóm】 Tôi có cần một tài khoản đã kích hoạt để tham gia thảo luận nhóm không?

Câu hỏi: Tôi có cần một tài khoản đã kích hoạt để tham gia thảo luận nhóm không?

Câu trả lời: Vâng, bạn sẽ cần một tài khoản đã được kích hoạt để tham gia thảo luận nhóm.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.