【Chat Nhóm】Người lao động không còn làm việc ở công ty có sẽ tự động bị xóa khỏi cuộc thảo luận nhóm không?

Câu hỏi: Người lao động không còn làm việc ở công ty có sẽ tự động bị xóa khỏi cuộc thảo luận nhóm không?

Câu trả lời: Người lao động không còn làm việc ở công ty sẽ tự động bị xóa khỏi cuộc thảo luận nhóm.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.