【Chat Nhóm】 Các người lao động mới có được tự động thêm vào thảo luận nhóm không?

Câu hỏi: Các người lao động mới có được tự động thêm vào thảo luận nhóm không?

Câu trả lời: Vâng, người lao động mới sẽ được tự động thêm vào thảo luận nhóm.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.