【Chat nhóm】 Người tạo nhóm có phải sẽ được tự động trở thành nhóm trưởng? Làm thế nào để thiết lập quyền nhóm trưởng?

Câu hỏi: Người tạo nhóm có phải sẽ được tự động trở thành nhóm trưởng? Làm thế nào để thiết lập quyền nhóm trưởng?

Trả lời: Không, người tạo nhóm sẽ không được tự động trở thành nhóm trưởng.

Bước 1: Nhấp vào [Chỉnh sửa], rồi chọn [Danh sách thành viên nhóm].

Bước 2: Nhấp vào [Chỉnh sửa], rồi chọn [Thiết lập là Chủ nhóm ].

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.