【Chat nhóm】Làm cách nào tôi có thể thiết lập quản trị viên nhóm thảo luận?

Câu hỏi: Làm cách nào tôi có thể thiết lập quản trị viên nhóm thảo luận?

Câu Trả Lời:

Bước 1: Nhấp vào [Chỉnh sửa], sau đó chọn [Danh sách thành viên]

Bước 2: Nhấp vào [Chỉnh sửa], sau đó chọn [Thiết lập là quản trị viên]

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.