【Chat nhóm】Khi tôi tạo một nhóm bộ phận mới, tại sao số lượng thành viên trong nhóm hiển thị là 0?

Câu hỏi: Khi tôi tạo một nhóm bộ phận mới, tại sao số lượng thành viên trong nhóm hiển thị là 0?

Trả lời: Điều đó có nghĩa là bạn đã chưa khởi tạo thành viên nhóm.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.