【Người Dùng】 Làm cách nào để nhập hàng loạt các thông tin người dùng?

Bước 1: Nhấp vào [Người dùng].

Bước 2: Nhấp vào [Nhập hàng loạt].

Bước 3: Nhấp vào [Tải mẫu].

Bước 4: Mở mẫu đã tải xuống, sau đó điền các thông tin cần thiết và lưu lại.

Bước 5: Nhấp vào [Tải tập tin].
Bước 6: Nhấp vào [Chọn tập tin], sau đó tải lên.
 
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.