【Người Dùng】 Tôi đã lỡ quên mật khẩu Backend, bây giờ phải làm sao?

Bước 1: Nhấp vào [Quên mật khẩu?].

Bước 2: Nhập tên đăng nhập của bạn, sau đó nhấp vào [Gửi email đặt lại mật khẩu].

Bước 3: Sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập vào Backend, sau đó nhấp vào tên đăng nhập của bạn ở góc trên bên phải.

Bước 4: Trong [Mật khẩu], nhấp vào [Chỉnh sửa].

Bước 5: Nhấp vào [Đặt lại].

Bước 6: Nhập mật khẩu mới của bạn, sau đó nhấp vào [Xác nhận].

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.