【Người Dùng】 Làm cách nào để đặt lại thông tin bảo mật của tôi?

Sau khi đăng nhập vào backend, tôi cần phải làm gì nếu đã lỡ quên câu trả lời cho câu hỏi bảo mật của mình?

Bạn có thể hỏi một quản trị viên cấp cao tại nhà máy của bạn để nhờ anh hoặc chị ấy thiết lập lại thông tin bảo mật của bạn.

Bước 1: Nhấp vào [Người dùng].

Bước 2: Trong [Người dùng], nhấp vào [Người dùng backend].

Bước 3: Tìm người dùng cần đặt lại thông tin bảo mật của họ, sau đó trong menu [Chỉnh sửa], chọn [Quản lý tính bảo mật].

Bước 4: Nhấp vào thông tin bảo mật cần được thiết lập lại.

 

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.