【Điều tra】 Làm cách nào để tạo bản khảo sát điều tra?

 Bước 1: Trên trang chủ của Backend, nhấp vào [Điều tra].

Bước 2: Nhấp vào [Tạo điều tra].

Bước 3: Nhập tên bản khảo sát điều tra và các thông tin liên quan, sau đó nhấp vào [Tiêp theo].
Bước 4: Nhập (các) câu hỏi khảo sát, sau đó nhấp vào [Tiếp theo].
Bước 5: Điền vào câu kết của khảo sát, sau đó nhấp vào [Đăng tải điều tra].
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.