【Chat Nhóm】Làm cách nào để tạo một cuộc thảo luận nhóm không tham gia theo bộ phận phòng ban mà chỉ bao gồm các cá nhân được chọn?

Bước 1: Nhấp vào [Trò chuyện nhóm]

Bước 2: Vào [Trò chuyện nhóm tùy chỉnh].

Bước 3: Nhấp vào [Tạo].

Bước 4: Nhập tên nhóm và các thông tin liên quan, sau đó nhấp vào [Lưu].

Bước 5: Yêu cầu quản trị viên nhóm đăng nhập vào ứng dụng CIQ và tham gia nhóm thảo luận mới được tạo, sau đó nhấn "+" để thêm thành viên nhóm mới.

 

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.