【Nhiệm Vụ】 Tôi đã đăng tải một nhiệm vụ mới. Tại sao nó không được hiển thị trong ứng dụng?

Câu hỏi: Tôi đã đăng tải một nhiệm vụ mới. Tại sao nó không được hiển thị trong ứng dụng? 

Câu trả lời: Người dùng chưa đăng nhập sẵn trước khi nhiệm vụ được đăng tải, sau khi đăng nhập sẽ tự động thấy được nhiệm vụ mới xuất hiện trong ứng dụng.

Người dùng đã đăng nhập sẵn trước khi nhiệm vụ được đăng tải sẽ cần phải khởi động lại ứng dụng và chờ khoảng 30 phút. Sau đó, nhiệm vụ mới sẽ xuất hiện.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.