【Trung tâm hoạt động】 Xác suất có nghĩa là gì?

Trong Trung tâm hoạt động, Xác suất của giải thưởng cho thấy khả năng giành được giải thưởng của một giải thưởng.

Khi xác suất càng cao, khả năng thắng được giải thưởng đó càng lớn.

Công thức: Khả năng thắng một giải nhất định bằng với xác suất của giải thưởng chia cho tổng xác suất của tất cả các giải thưởng có thể.

 

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.