【Phản hồi1.0】 Tại sao các quản trị viên Backend không thể xem nội dung phản hồi của người lao động?

Câu hỏi: Tại sao tôi nhận được lời nhắc hàng ngày cho tôi biết rằng tôi chưa trả lời phản hồi của người lao động nhưng tôi lại không thể xem nội dung phản hồi ở trên backend?

Câu trả lời: Trước tiên, vui lòng lưu ý rằng lời nhắc nhở qua email và quản lý phản hồi của nhân viên là hai chức năng riêng biệt.
 
Lời nhắc qua email ---- Sau khi cài đặt được đặt thành 【Không có câu trả lời】, email thông báo sẽ tự động được gửi đến tất cả những người cần lời nhắc nhở (danh sách người nhận lời nhắc nhở có thể được thiết lập trong 【Không có câu trả lời】).
 
Quản lý phản hồi ---- Để xem nội dung phản hồi của nhân viên, bạn không chỉ cần quản trị viên cấp cao và quản trị viên mô-đun, mà còn cần quản trị viên cho danh mục được đề cập. Ví dụ: để quản lý phản hồi trong danh mục [Sử dụng sản phẩm], trước tiên bạn phải nhập tài khoản backend và tài khoản đăng nhập ứng dụng của mình làm quản trị viên trong [Cài đặt]. Sau khi bạn đã thực hiện những hành động này, bạn sẽ có thể xem nội dung phản hồi của nhân viên trong Phản Hồi.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.