【Chat nhóm】 Làm thế nào để tôi thiết lập các cuộc thảo luận nhóm mới theo phòng ban bộ phận?

Bước 1: Nhấp vào [Trò chuyện nhóm]

Bước 2: Nhấp vào [Tạo]

Bước 3: Sau khi bạn đã điền tên nhóm và các thông tin liên quan khác, hãy nhấp vào [Lưu]

Bước 4: Nhấn [Chỉnh sửa], sau đó nhấn [Khởi tạo thành viên]

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.