【Nhiệm Vụ】Làm cách nào để tạo một nhiệm vụ có nội dung yêu cầu hoàn thành một cuộc khảo sát cụ thể?

Bước 1: Trong trang chủ, nhấp vào "Nhiệm vụ".

Bước 2: Trong menu bên trái, nhấp vào "Thiết lập nhiệm vụ chung".

Bước 3: Nhấp vào "Tạo".

Bước 4: Điền các thông tin cần thiết, chẳng hạn như tên nhiệm vụ và nhấp vào "Lưu".
 
Bước 5: Nhấp vào "Tạo".
Bước 6: Chọn "Điều tra" làm loại nhiệm vụ phụ, sau đó nhập URL của cuộc khảo sát điều tra và nhấp vào "Lưu".
Bước 7: Nhấp vào [Chỉnh sửa] - Chọn [Địa chỉ]
Bước 8:Sao lưu đường dẫn [Quay lại địa chỉ]
Bước 9: Dán đường dẫn [Quay lại địa chỉ] vào khảo sát. Chọn [Có] cho Gọi lại và nhấp vào [Lưu]
Bước 10: Sau cùng, để đăng tải nhiệm vụ, hãy nhấp vào [Chỉnh sửa] - Chọn [Đăng tải nhiệm vụ] để hoàn tất
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.