【Thư Viện】Tại sao danh mục đã bị xóa trong Backend vẫn hiển thị trong ứng dụng?

Sau khi một danh mục đã bị xóa khỏi backend, bạn phải nhấp vào [Đăng tải] để cho phép các thay đổi xuất hiện trong ứng dụng.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.