【Cài Đặt Ứng Dụng】Làm cách nào để ẩn một vài chức năng trong ứng dụng CIQ?

Bước 1: Nhấp vào [Quản lý chức năng].

Bước 2: Chọn tất cả các chức năng bạn muốn ẩn, sau đó nhấp để xác nhận. Bạn có thể nhấp vào các chức năng đó một lần nữa nếu bạn muốn hiển thị nó trong ứng dụng.

  • Nếu chức năng có màu, thì có nghĩa là nó được hiển thị trong ứng dụng.
  • Nếu chức năng không có màu, thì có nghĩa là nó không được hiển thị trong ứng dụng.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.