【Cài Đặt Ứng Dụng】 Làm cách nào để cài đặt lô-gô của công ty?

Làm cách nào để cài đặt lô-gô của công ty?

Bước 1: Nhấp vào [Quản lý hệ thống]-[Cài đặt ứng dụng]

Bước 2: Nhấp vào[Cài đặt ứng dụng]

Bước 3: Nhấp vào [Tải lên]. Sau khi bạn đã chọn được một hình ảnh, nhấp vào [OK]. (Kích thước ảnh nên là: 500x300 pixel)

Sau khi hoàn thành thao tác này, lô-gô của công ty sẽ xuất hiện trên trang tải ứng dụng, góc trên bên trái của hình ảnh cũng sẽ được đánh dấu là đã tải lên trong Backend.

Bước 4: Nhấp vào menu Màu Sắc để chọn màu mà bạn thích, sau đó nhấp vào [Đặt đặt].

Vui lòng lưu ý: Bạn có thể thay đổi màu tối đa ba lần một ngày.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.