【Điều tra】 Làm cách nào để thêm tệp âm thanh mp3 trên trang chào mừng, câu hỏi hoặc khi kết thúc bản khảo sát điều tra?

Làm cách nào để thêm tệp âm thanh mp3 vào trang chào mừng?

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng loa nhỏ trên trường chỉnh sửa của trang chào mừng, sau đó chọn tệp mp3 bạn muốn tải lên.
 
Bước 2: Sau khi mp3 đã được tải lên thành công, nhấp vào【OK】, sau đó thêm hình thu nhỏ, thời gian bắt đầu, thời gian hoàn thành, v.v. Nhấp vào 【Tiếp theo】 để tiếp tục.
 
Làm cách nào để thêm tệp âm thanh mp3 vào câu hỏi?
Bước 3: Nhấp vào【Đồ họa】.
Bước 4: Nhấp vào biểu tượng loa nhỏ trên trường chỉnh sửa, sau đó chọn tệp mp3 bạn muốn tải lên và nhấp vào 【Gửi】. Khi bạn hoàn thành chỉnh sửa câu hỏi, nhấp vào 【Tiếp theo】.
 
Làm cách nào để thêm tệp âm thanh mp3 vào cuối bản khảo sát điều tra?
Bước 5: Nhấp vào biểu tượng loa nhỏ trên trường chỉnh sửa, sau đó chọn tệp mp3 bạn muốn tải lên. Sau khi tệp đã được tải lên thành công, nhấp vào 【OK】và đăng tải khảo sát.
 
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.