【Tin Tức】 Làm cách nào để đăng hình ảnh trong một bài viết tin tức chuyển hướng đến một cuộc khảo sát?

Bước 1: Tạo một bài viết tin tức. Chọn danh mục, điền tiêu đề và chọn hình thu nhỏ.
Bước 2: Nhấp vào nút được hiển thị trong hộp màu đỏ bên dưới và thêm hình ảnh.
Bước 3: Nhấp vào nút được hiển thị trong hộp màu đỏ bên dưới và bây giờ bạn sẽ thấy một mã (nhấp vào nút đó một lần nữa để tiến hành bước tiếp theo).
Bước 4: Mã cho hình ảnh của bạn sẽ trông như sau:
Bước 5: Nhấp vào nút được hiển thị trong hộp màu đỏ bên dưới. Trong trình đơn thả xuống, chọn mô-đun bạn muốn hình ảnh chuyển hướng đến.
Bước 6: Trong trình đơn thả xuống, chọn "Truy cập khảo sát", chọn khảo sát để nối liên kết, sau đó nhấp "OK".
Bước 7: Nhấp vào nút được hiển thị trong hộp màu đỏ bên dưới và chỉnh sửa mã.
Bước 8: Mã của hình ảnh được hiển thị trong hộp màu đỏ bên dưới.
Bước 9: Sao chép mã của hình ảnh, sau đó dán mã vào vị trí của văn bản "[Truy cập khảo sát]".
Bước 10: Khi bạn đã hoàn tất chỉnh sửa mã, hãy nhấp vào nút được hiển thị trong hộp màu đỏ bên dưới.
Bước 11: Lưu và đăng tải bài viết. Bây giờ, khi người dùng mở bài viết tin tức trong ứng dụng CIQ, họ có thể nhấn vào hình ảnh và được chuyển hướng đến khảo sát của bạn.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.