【Điều tra】 "Xác nhận bằng Mã số người dùng" có nghĩa là gì?

Mặc định hệ thống là Không, bạn cần suy xét xem có nhu cầu sử dụng chức năng này không.

Nếu chọn Không: 1. Người dùng sẽ có thể mở khảo sát với các ứng dụng khác ngoài ứng dụng CIQ.

2. Khảo sát có thể được thực hiện không giới hạn số lần.

Nếu chọn Có: 1. Người dùng chỉ có thể truy cập khảo sát trong CIQ.

2. Người dùng chỉ có thể thực hiện khảo sát một lần.

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.