【Phân tích】 Dữ liệu có thể được xuất dưới dạng tệp Excel không?

Hiện tại, dữ liệu chỉ có thể được xuất dưới dạng tệp CSV; Dashboards có thể được xuất dưới dạng PDF hoặc hình ảnh.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.