【Phân Tích】Làm thế nào để quản trị viên nhà máy có thể đăng nhập vào Dashboard?

Quản trị viên nhà máy có thể đăng nhập Dashboard bằng một trong ba cách sau đây

1. Đăng nhập Backend bằng tài khoản Backend và vào chức năng Phân Tích của Backend.

2. Đăng nhập bằng tài khoản Backend vào trang web của Dashboard (databi.ifuli.cn) và đăng nhập tiếp bằng tài khoản CIQ.

3. Đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản Dashboard để vào trang web truy cập Dashboard (databi.ifuli.cn), ví dụ: sử dụng tên đăng nhập julia_yuan để đăng nhập.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.