【Phân tích】 Làm cách nào để chuyển đổi tệp CSV đã xuất sang tệp Excel?

1. Xuất dữ liệu dưới dạng tệp CSV: Nhấp vào tiêu đề của dữ liệu bạn muốn xuất để hiển thị trình đơn, như được hiển thị bên dưới ;. Ví dụ: để xuất dữ liệu Bảng Tóm Tắt Kết Quả Khảo Sát, hãy nhấp vào tiêu đề này, menu màu đỏ sẽ hiển thị 

2.Nhấp

2.jpg

Nhấp vào [Xuất CSV] để xuất dữ liệu dưới dạng tệp CSV.

3. Mở tệp CSV bằng Excel.

4.Chọn cột đầu tiên, sau đó trong tab Dữ liệu, hãy nhấp vào nút [Văn bản đến Cột].

5. Nhấp vào [Tiếp theo], sau đó chọn Dấu Chấm Phẩy làm dấu phân tách. Nhấp lại vào [Tiếp].

6. Khi hoàn tất, dữ liệu của bạn sẽ xuất hiện dưới dạng định dạng Excel bình thường và bạn có thể lưu dưới dạng tệp Excel.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.