【Phân Tích】 Làm cách nào tôi có thể xuất dữ liệu dashboard với định dạng PDF hoặc hình ảnh?

a) Vào trang dashboard mà bạn muốn xuất dữ liệu với định dạng PDF hoặc hình ảnh, ví dụ: dashboard người dùng.

b) Nhấp vào nút có liên quan trong thanh công cụ:

Xuất với định dạng PDF hoặc

 

Xuất với định dạng hình ảnh.

Bước này sẽ tự động tạo một tệp PDF hoặc hình ảnh.

Xuất với định dạng PDF

Xuất với định dạng hình ảnh

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.