【Phân tích】Dữ liệu trong Dashboard có thể được thu thập trong thời gian thực không? Dữ liệu tôi xem trên Dashboard có phải là số liệu được cập nhật mới nhất?

Dữ liệu sẽ được thu thập trong thời gian thực, tuy nhiên phải mất khoảng một ngày để Dashboard cập nhật.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.