【Thông Tin Cá Nhân】 Một công nhân không thể tìm thấy thông tin bảng lương của anh ấy, tôi nên làm gì?

Hãy khắc phục sự cố bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

Bước 1: Đăng nhập vào phần CIQ Backend và vào [Thông Tin Cá Nhân]

Bước 2: Nhấp vào mô-đun mà người lao động của bạn gặp sự cố (nếu có nhóm, nhấp vào nhóm có liên quan).

Bước 3: Nhấp vào tên tệp dữ liệu để tải xuống.

Bước 4: Mở tệp trong Excel, sử dụng Ctrl + F và tìm kiếm Mã Số của người lao động.
 
Bước 5:
  •     Nếu bạn không thể tìm thấy Mã Số của người lao động, thì có nghĩa là dữ liệu của người lao động này đã không được tải lên CIQ. Trong trường hợp này, hãy xác nhận xem dữ liệu của người lao động này có nên được tải lên hay không.
        
  •    Nếu bạn có thể tìm thấy Mã Số của người lao động, hãy tiếp tục bước tiếp theo.
 
Bước 6: Tìm Mã Số của người lao động trong trường thông tin được chỉ ra bên dưới.
  •     Nếu Mã Số người lao động tồn tại, hãy xác nhận với người lao động để xem anh ấy đã có thể tra cứu thông tin lương của anh hay không.
 
    Nếu người lao động có thể tự tra cứu thông tin lương của họ, thì không còn vấn đề gì nữa.
 
    Nếu người lao động có thể tự tra cứu thông tin lương của họ, vui lòng liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng CIQ.
 
  •    Nếu bạn chưa có Mã Số người lao động, vui lòng liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng CIQ.
 
 
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.